Starea comenzii x
Iesire din cont

       

Asistență clienți (Luni–Vineri: 10–18)
free-shipping

 

General - Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre colectarea datelor cu caracter personal în momentul accesarii site-ul nostru web. Datele cu caracter personal sunt datele specifice ficarei persoane (ex. Nume, adresa, adresa de e-mail, adresa IP sau comportamentul online al utilizatorului).

1. Detalii si date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Persoana responsabilă în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR/RGPD) este:
Delticom OE SRL,
Str. Popa Anca 3, 300318
Timișoara
Telefon: 0318 110 788

Puteți contacta responsabilul de protectia datelor la adresa datenschutz@delti.com sau adresa noastră poștală cu adăugarea „Responsabil pentru protecția datelor”.

2. Scopul si baza legală a prelucrarii datelor cu caracter personal

Colectarea si procesarea datelor personale ale utilizatorilor,  sunt folosite pentru inițierea și implementarea contractului, pentru marketing, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și protejarea intereselor legitime. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu acordul utilizatorului. O excepție se aplică cazurilor în care consimțământul prealabil nu este posibil și prelucrarea datelor este permisă de lege.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) lit. regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) este folosit ca bază legală.
 • Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a iniția sau îndeplini un contract din care (eventual) sunteți parte, de ex. Dacă aveti întrebări despre produse și / sau comandați bunuri de la noi, iar prelucrarea datelor este necesară pentru livrarea mărfii, art. 6 alin. 1 lit. b GDPR baza legală.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale, de ex. Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, art. 6 alin. 1 lit. c GDPR baza legală.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, art. 6 alin. 1 lit. d GDPR baza legală.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, art. 6 alin. 1 lit. e GDPR
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal,  Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR este folosit ca bază legală pentru prelucrare.

 

3. Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Aceste drepturi sunt:

3.1. Dreptul la acces

Conform art .15 aveți dreptul să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

3.2. Dreptul la rectificare

Conform art .16 aveți dreptul să ne cereți:

 • să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 • Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

  3.3. Dreptul la ștergere (de a fi uitat)

  Conform art. 17. aveți dreptul să ne cereți:
 • să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

  Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

  3.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

  Conform art. 18. aveți dreptul să ne cereți:
 • să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:  acuratețea lor este contestată, ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
 • Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

  3.5. Dreptul la portabilitatea datelor

  Conform art. 20. aveți dreptul să ne cereți:
 • să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

3.6. Dreptul la opoziție

Conform art 21 aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

3.7. Dreptul de revocare a declarației de consimțământ:

Conform art. 7 (3) aveți dreptul  să vă retrageți în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

3.8. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm:

Datele cu caracter personal colectate le primim direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra informației pe care ne-o oferiți.

Când vă creați un cont pe platforma cauciucuridirect.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, titlu, numele și prenumele; Judet; Oras; Adresa

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon, adrese de livrare, detalii adresa de facturare.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, adresa alternativă de livrare, detalii de facturare, Codul numeric personal (Necesar in scopul emiterii facturii pentru persoana fizica), metoda de plată, număr de telefon, etc.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra în platforma caucicuridirect.ro prin contul dvs. Facebook. Dacă optați pentru aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către cauciucuridirect.ro. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook,  folosind următoarele link-uri:
https://www.facebook.com/about/privacy

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

5. Scopurile și temeiurile prelucrării:

Pentru prestarea serviciilor, prelucrarea comenzilor (preluarea, validarea, expedierea, facturarea, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la comanda)

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SC Delticom OE SRL și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă, conform art. 6 alin.

6. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

6.1. Reclamațiilor sau litigiilor legale, datele cu caracter personal pot fi transmise și instanțelor, avocaților, evaluatorilor sau experților. Transmiterea trebuie să îndeplinească obligații legale sau contractuale în temeiul contractului de vânzare și / sau să exercite alte interese legale (cum ar fi într-un proces).

6.2. Livrare de către companiile de transport: Pentru a face recepția pachetului mai eficientă, unii furnizori de servicii de transport oferă serviciul de a trimite informații de livrare în avans prin SMS. Dacă este oferit un astfel de serviciu, vom trimite, de asemenea, numărul de telefon mobil furnizorului nostru de servicii de transport, marcat ca parte a procesului de expediere, pe lângă numele dvs. și adresa de livrare poștală. Ne referim la articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR („interes legitim”) ca bază legală. Notificarea preliminară a informațiilor despre livrare crește posibilitatea livrării fără probleme. Acest lucru este, de asemenea, în interesul clienților.

6.3. Prevenirea fraudei: dezvăluim informații de identificare personală despre clienți, atunci când ni se solicită acest lucru prin lege sau când o asemenea divulgare este necesară pentru a ne proteja interesele legitime. Aceasta implică schimbul de date cu companii specializate în prevenirea și minimizarea abuzului și a fraudei cu cardul de credit.

6.4. Furnizori de servicii de plată: utilizăm diferiți furnizori de servicii de plată (de exemplu, instituții bancare, PayPal, operatori de carduri de credit, Bitcoin), care ne transferă date personale în funcție de metoda de plată. Acest lucru se întâmplă în scopul procesării plăților. Baza legală este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR.

7. Criterii pentru stocarea datelor cu caracter:

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Baza legală este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

8. Schimbarea Politici de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Din motive legale și / sau organizaționale, în viitor, pot fi necesare modificări sau ajustări ale politicii noastre de confidențialitate, chiar și în termen scurt. Vă rugăm să fiți atenți la versiunea actuală a politicii noastre de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

9. Prelucrarea datelor pentru tipuri individuale de utilizare:

În utilizarea doar informativă a site-ului web, nu colectăm decât datele personale pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru. În acest sens, colectăm următoarele date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă informa despre site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea site-ului:

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Diferența de fus orar față de ora medie  (GMT)
 • Conținutul cerinței (pagină concretă)
 • Starea accesului / HTTP cod de stare
 • Cantitate transmisă de date
 • Site web de pe care vine solicitarea
 • Browser
 • Sistemul de operare și interfața sa
 • Limba și versiunea software-ului browser-ului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor menționate mai sus este Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim constă în faptul că nu putem asigura funcționalitatea, prezentarea optimă și utilizabilitatea site-ului web fără prelucrarea a astfel de date. În plus, în caz de atac cibernetic, avem comisii de aplicare a legii cărora trebuie sa le furnizeazăm informațiile necesare în scopul aplicării legii. Acest lucru reprezintă, de asemenea, un interes legitim pentru prelucrarea datelor.

10. Contact / Reclamații / Întrebări

În momentul in care ne contactați prin e-mail, telefon sau prin intermediul unui formular de contact, informațiile furnizate de dvs. (de exemplu, adresa de e-mail, nume, număr de telefon sau etc) vor fi stocate în baza noastră de date pentru a răspunde întrebărilor dvs..

11. Utilizarea magazinului nostru online

Dacă doriți să comandați în magazinul nostru online, este necesar pentru încheierea contractului să furnizați datele dvs. personale (nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa alternativă de livrare, numărul de telefon), de care avem nevoie pentru prelucrarea comenzii dvs. . Datele obligatorii necesare pentru executarea contractelor sunt marcate separat, alte detalii fiind opționale. Datele furnizate de dvs. sunt folosite pentru a procesa comanda. Baza legală este articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR.

Puteți crea un cont de client care ne va permite să stocăm datele dvs. pentru achiziții ulterioare. Următoarele date sunt salvate:

 • Datele dvs. de client menționate mai sus
 • Prezentare generală a comenzilor dvs. finalizate și curente
 • Sunt afișate ultimele date de conectare cu data, ziua și ora
 • Costurile comenzii dvs., adresa de facturare, adresa de livrare, istoricul comenzilor, programarea și informațiile despre statut etc.

Dacă dvs. creați un cont, datele furnizate de dvs. vor fi stocate revocabil, pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) GDPR.
Pentru a preveni accesul neautorizat de către terți la datele dvs. personale, în special la datele financiare, transmiterea datelor dvs. către noi este criptată.

12. Utilizarea de social media

În prezent, utilizăm următoarele plugin-uri de social media: Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube (în continuare numiti  „Furnizor”). Așadar, vă oferim oportunitatea de a interacționa cu noi și alți utilizatori prin intermediul rețelelor de socializare, astfel încât să ne putem îmbunătăți oferta și să o facem mai interesantă pentru dvs. ca utilizator.

Nu avem niciun control asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu suntem pe deplin conștienți de întregul domeniu de colectare, scopuri de prelucrare și / sau de păstrare a furnizorului. De asemenea, nu avem informații obligatorii pentru ștergerea datelor colectate de furnizor.

Furnizorul salvează datele colectate ca profiluri de utilizare și le folosește în scopuri de publicitate, cercetare de piață și / sau design personalizat al site-ului. O astfel de evaluare este realizată în special (pentru utilizatorii neînregistrați) pentru prezentarea publicității bazate pe nevoi și pentru informarea altor utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune formării acestor profiluri de utilizator, contactând furnizorul respectiv pentru exercitarea acestui lucru.

Baza legală pentru utilizarea plug-in-urilor de socializare este articolul 6 alineatul (1) lit. f DSGVO („interes legitim”). Utilizarea rețelelor de socializare ne ajută în mod eficient să creem legătura cu clienții și potențialii clienții. Ca retailer online, o astfel de interacțiune este foarte importantă și necesară.

Pentru mai multe informații despre scopul și sfera de colectare a datelor și prelucrarea acestora de către furnizor, vă rugăm să consultați declarații de confidențialitate ale acestor furnizori. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre drepturile și opțiunile dvs. de setări pentru protecția vieții private.

Adresele furnizorilor respectivi și adresa URL cu notificările lor de confidențialitate

12.1.Facebook

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304,
USA: http://www.facebook.com/policy.php;
nformații suplimentare despre colectarea datelor: http://www.facebook.com/help/186325668085084; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications Facebook a aderat la  EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Cu Facebook există un acord conform Art. 26 GDPR în calitate de persoane responsabile comune: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

12.2.Google/ YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Informații suplimentare despre colectarea datelor: https://policies.google.com/privacy
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

12.3.Twitter

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
Cu Twitter există un acord conform Art. 26 GDPR în calitate de persoane responsabile comune: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Opt-out: https://twitter.com/personalization

12.4.Instagram

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.
Informații suplimentare despre colectarea datelor: https://help.instagram.com/155833707900388
Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy

13. Newsletter

Trimitem Newslettere (buletine informative) în momentul in care primim consimțământul din partea dvs. consimțământul. Conținutul Newsletter-ului poate fi bazat pe comportamentul dvs. anterior de cumpărare. Planificarea și implementarea publicității reprezintă un interes legitim pentru noi, având ca baza legală art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

Consimțământ

Baza legală a prelucrării datelor în caz de consimțământ este articolul 6 alineatul (1) lit. un GDPR.

Pentru siguranță dvs. utilizăm procedura double-opt-în (dublă opțiune) în momentul în care doriți să va abonați la newsletterul nostru. Această opțiune constă în trimiterea unui email de confirmare la adresa pe care dvs ați menționat-o în momentul în care v-ați înregistrat. După confirmarea pe care ne-o acordați pe email, veți fi înregistrat cu succes la noi în sistem și veți primi pe acceeasi adresa de email Newsletterul nostru.

Procesul este înregistrat pentru a îndeplini cerințele noastre legale. Este interesul nostru legitim să salvăm dovada înregistrării până la expirarea termenului de prescripție pentru orice reclamații care decurg din Newsletter. Baza legală este articolul 6 alineatul (1) lit. f DSGVO („interes legitim”).

Dacă nu doriți să primiți astfel de oferte, puteți oricând să vă dezabonați de la newsletter, contactându-ne.

Clienții existenți

Publicitatea prin e-mail este permisă fără consimțământ în următoarele condiții:

 • Am primit adresa dvs. de e-mail de la dvs. în legătură cu vânzarea unui bun sau serviciu.
 • Atunci când folosim publicitate prin e-mail, folosim o adresă de e-mail pe care o folosim și pentru a face publicitate directă a bunurilor sau serviciilor similare.
 • Nu v-ați opus folosirii datelor dvs. în aceste scopuri.
 • Puteți oricând să vă opuneți folosirii datelor dvs. în scopuri publicitare, fără a suporta alte costuri.

În cazul publicității prin e-mail fără consimțământul dvs., baza legala este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR.

14. Cookie-uri în analiza web și utilizarea publicității online comportamentale

14.1. Informații generale

Folosim cookie-uri pentru a face serviciile noastre online atrăgătoare, eficiente și ușor de utilizat pentru dvs., pentru analiza web și publicitatea online bazată pe modul de utilizare. Folosim atât cookie-uri tranzitorii cât și persistente:

 • Cookie-urile tranzitorii sunt șterse automat la închiderea browserului. Acestea includ, în special, cookie-urile de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu ajutorul căruia pot fi atribuite diverse solicitări din browserul dvs. la sesiunea comună. Acest lucru va permite computerului dvs. să fie recunoscut atunci când reveniți pe site-ul nostru web. Cookie-urile de sesiune sunt șterse atunci când vă deconectați sau închideți browserul.
 • Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de modul cookie. Puteți șterge cookie-urile din setările de securitate ale browserului dvs. în orice moment.

Puteți configura setarea browserului dvs. în funcție de dorințele dvs. și, de exemplu sa respingeți acceptarea cookie-urilor terțe părți sau a tuturor cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestui site web daca respingeti acceptarea cookie-urilor. În principiu, utilizatorii care se opun utilizării datelor lor de către cookie-uri sunt sfătuiți să efectueze setările corespunzătoare pe browser sau, de asemenea, să șteargă manual sau în mod regulat cookie-urile și datele browserului.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a vă identifica pentru vizite ulterioare, dacă aveți un cont cu noi sau pentru a evalua eficacitatea activităților de marketing. Cookie-urile Flash utilizate nu sunt detectate de browserul dvs., ci de plugin-ul dvs. Flash. Mai mult, folosim obiecte de stocare HTML5, care sunt stocate pe dispozitiv. Aceste obiecte stochează datele necesare indiferent de browserul dvs. și nu au o dată de expirare automată. Dacă nu doriți să procesați cookie-urile Flash, va trebui să instalați un add-on.
Cookie-urile, care servesc scopurilor de măsurare și publicitate, pot fi dezactivate în următoarele pagini:
www.aboutads.info
http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele

14.2. Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului. Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă unui server Google din SUA și va fi scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului și pentru a furniza operatorului alte servicii legate de utilizarea și de utilizare a internetului.

Adresa IP furnizată de Google Analytics în cadrul Google Analytics nu va fi contopită cu alte date furnizate de Google.
Puteți împiedica stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browserului dvs.; cu toate acestea, subliniem că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. De asemenea, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ul web (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google prin utilizarea pluginului browserului disponibil sub următorul link. în descărcare și instalare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro..
Folosim Google Analytics pentru a analiza și îmbunătăți în mod regulat utilizarea site-ului nostru web. Cu ajutorul statisticilor, putem îmbunătăți oferta noastră și o putem face mai interesantă ca utilizator. Pentru cazurile excepționale în care informațiile personale sunt transferate în SUA, Google a face parte din https://www.privacyshield.gov/EU-US

Bazele legale / garanțiile pentru transferul țărilor terțe cu excepția cazului în care se descrie altfel mai jos, baza legală pentru toate tipurile de utilizare menționate în zona de analiză web și publicitate online este articolul 6 alineatul (1) lit. f DSGVO, deoarece invocăm un interes legitim din următoarele motive: